Пензиски Фондови

Мобилната апликација на Сава пензиско друштво рангирана на прво место во категорија на финансиски апликации во Р.С. Македонија од Google Play Store

Сава пензиско друштво е првото пензиско друштво кое за членовите во пензиските фондови изработи мобилна апликација. Преку мобилна апликација Сава...