ПОВЕЌЕ

  Фондови

  Триглав Пензиско Друштво се докапитализира со над 2,3 милиони евра

  КХВ на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови  ,‚Триглав Пензиско Друштво" АД Скопје му одобри да ја зголеми основната главнина преку...

  UNIQA А.Д. Скопје е покровител на Колор Ран 10км

  UNIQA A.Д. Скопје овозможи комплетно покровителство на стазата UNIQA 10km Како општествено одговорна компанија, “Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје”, секогаш работела и ќе продолжи...

  Измени во Одборот на директори на Генерали Инвестментс АД Скопје

  Лука Флере е новиот неизвршен и независен член на Одборот на директори. на Генерали Инвестментс АД Скопје, на местото на досегашниот член, Иван Пајек,...

  Генерали Инвестментс: Најдобро е да се вложува во акции, па недвижнини, потоа во обврзници и на крај во пари или депозит.

  Портфолио менаџерите во Генерали Инвестментс составија резиме за тековните случувања кои влијаат врз пазарот на капитал и актуелни совети за инвеститорите. Глобалните берзи сè уште...

  Триглав е групација со стабилна капитална позиција и добри оперативни перформанси

    S&P го потврди високиот кредитен рејтинг „А“ со стабилна среднорочна прогноза По својата редовна годишна ревизија на 5-ти септември, 2022 година, S&P Global Ratings (во...

  Секој 242-ри пензионер зема висока пензија, а секој четврти минимална

  Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во јули избројал 330 884 пензионери. Од нив дури 82 191 или секој четврти пензионер зема најниска пензија....

  Групацијата Триглав: Раст на обемот на работењето и стабилни деловни резултати во предизвикувачки економски услови

  Групацијата Триглав оствари добри резултати во тешките деловни услови во првата половина од годината. Во однос на првото полугодие од минатата година ги зголеми...

  Промени во Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво

  Со решението на Централниот Регистар на РСМ од 10.08.2022 година извршени се следниве промени: извршен е упис на Душица Стевчевска-Србиноска за нов независен член...

  Приливи од дивиденди од домашни и странски компании во пензиските фондови управувани од Сава пензиско друштво

  Сава пензиско друштво ги информира своите членови дека во периодот од 22.07.2022 – 03.08.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигнаa приливи од...

  ESG практики во инвестициското одлучување на Сава пензиско друштво а.д. Скопје

  Односот кон животната средина, социјалните аспекти и корпоративното управување содржани во кратенката ESG (Environmental, Social and Governance) се збир на критериуми со кои се...