ПОВЕЌЕ

  Осигурување

  ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ: Граѓаните колку вложиле толку и наплатиле – по еден милион евра

  Нешто повеќе од еден милион евра исплатиле во јули петте компании за осигурување живот. Износот е за 19 насто поголем во споредба со истиот...

  Групација Триглав: Временските непогоди предизвикаа голема загуба во здравственото осигурување

  Начинот на промена во словенечкото здравство и катастрофите од историски размери ја намалуваат процената на планираниот годишен резултат за околу 80 проценти Со зголемен обем...

  Снежана Станковиќ е новиот член на Управниот одбор на Сава пензиско друштво АД Скопје

  По издаденото одобрение на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС и упис во Централниот Регистар на РСМ, Снежана Станковиќ и...

  Летна навала по патничко осигурување: Во јули вложени 685.000 евра

  Граѓани, компании и институции во јуни вложиле 18,6 милиони евра во неживотно осигурување. Од доброволните осигурувања, најголемо учество во продажбата имаат осигурувањето имот, пред...

  ОД ПРОДАЖБА НА ПОЛИСИ ЗАРАБОТИ 2,4 МИЛИОНИ ЕВРА – Која македонска компанија има успешно полугодие

  Позитивни се резултатите на СН Брокер АД Битола во првата половина од годината, искажани преку добивката од 33.329 илјади денари или речиси 543 илјади...

  Триглав пензиско друштво емитува трета емисија акции од еден милион евра

  Триглав пензиско друштво АД Скопје ќе емитува трета емисија акции по пат на приватна понуда. Издавањето хартии од вредност е одобрено од Комисијата за...

  Триглав Осигурување Скопје: Растат приходите, се зголемува добивката

  Триглав Осигурување АД Скопје во првите шест месеци од годината оствари нето добивка од 36,4 милиони денари (речиси 600 илјади евра), што претставува раст...

  Приватно здраствено осигурување за сите вработени на ЛАКТАЛИС МК

  Еден од главните постулати на корпоративната култура на компанијата Лакталис МК е грижата за вработените, а нивното здравје и безбедност – главен приоритет. Согласно...