Пензиски Фондови

МАПАС организира информативно-забавен настан за одбележување на Денот на пензиска свесност, 14.9. сабота

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира информативно-забавен настан од отворен тип на Градскиот плоштад во Скопје...